އެމްޑީޕީގެ ކުއްލި ޚާއްސަ ޖަލްސާ އެއް މިރޭ އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ

24 ނޮވެމްބަރ 2010

އިބްރާހީމް ރާމިޒް

mdp-logo2

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ކުއްލި ޖަލްސާ އެއް މިރޭ އޮންނާނޭ ކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.
މިރޭ 9.00 ޖަހާއިރު އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ފެށޭ މިޖަލްސާ އަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި، އެޕާޓީއަށް ސަޕޯޓް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނާއި، ހެޔޮ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް އެޕާޓީން އެދެއެވެ.