އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ތިނަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް ބައި އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ތިރީގައި މިވަނީ އިއްޔެ (22 ނޮވެމްބަރ 2010 ވި ހޯމަ ދުވަހު) ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ތިނަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް ބައި އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ. މިވޯޓުގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭފުލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ. އަދި އެކަން ފާހަގަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދާއި، އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ތިނަދޫ ދާއިރާގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވިކަމަށް ތިނަދޫ ދާއިރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މާލޭ ސިޓީގެ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ބެހެއްޓި ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު ނާސިޙް ރަޝީދު 37 ވޯޓު
2. މުޙައްމަދު ޙަސަން ދީދީ (ދައްތުބެ) 73 ވޯޓު

ތިނަދޫގައި ބެހެއްޓި ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ

1. މުޙައްމަދު ނާސިޙް ރަޝީދު 148 ވޯޓު
2. މުޙައްމަދު ހަސަން ދީދީ (ދައްތުބެ) 295 ވޯޓު