ތަޢުޒިޔާ ދެންނެވުން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ބައްޕާފުޅު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ތައުޒިޔާ ދެންނެވުން

19 ނޮވެމްބަރ 2010

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އަނބިކަނބަލުން، ލައިލާ އަލީގެ ބައްޕާފުޅު (އެލިއާ) އަލީ އަބްދުﷲ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، މި ފުން ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެ، އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕާއި ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ ނަމުގައި އެ އާއިލާއަށް ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވަމަވެ.
މި މަރުހޫމުގެ މޫނު ދެއްކުން އޮންނާނީ އާސަހަރާގައެވެ. ކަށުނަމާދުކުރުން އޮތީ މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އައުޒަލް (އިސްލާމީ މަރުކަޒު) ގައެވެ.
މާތް ﷲ މި މާތް މަރުޙޫމަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލައްވައި އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ.