ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީސްތަށް މަދަމާ އޮންނާނެ

ގދ.ތިނަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވާ ޕްރައިމަރީ އާއި ތިނަދޫ ރަށުކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވާ ޕްރައިމަރީ މާދަމާ އޮންނާނެއެވެ.
މިޕްރައިމަރީސް ތަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާގެ މެންދުރުފަހު 2 ން ރޭގަޑު 7 ށް. ތިނަދޫގައި ވޯޓްލުން އޮންނާނީ ތިނަދޫ އާބާދީ މަރުކަޒުގައި، އަދި މާލޭގައި ވޯޓްލުން އޮންނާނީ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި .

ތިނަދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ މެމްމަރުން މިޕްރައިމްތީސްތަކުގައި ވޯޓްދިނުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ވަރަށްބޮޑުއެދުމެކެވެ. .އަތޮޅޮ ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓްދެވޭނީ ތިނަދޫ އުތުރުދާއިރާގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނަށް ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.