އިޢުލާން: ކެމްޕެއިން މެޓީރިއަލްސް އާއި ބެހޭ

MDP/2010-053

އިޢުލާން

mdp-logo1

ރަށްވެހި ތަރައްޤީ ގެ ނަމުގައި މިޕާޓީން ފަށާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނޭ ލޯގޯ އާއި އެހެނިހެން ކެމްޕެއިން މެޓީރިއަލްސް ” އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ކޮމިޓީން ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 7777037 ނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
13 ނޮވެމްބަރ 2010

-އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ-