Gemanafushi Constituency

Ahmed Saeed

MP for Gemanafushi constituency

Mohamed Haisham

President for Gemanafushi constituency

Ibrahim Thaufeeg

GA. Dhevvadhoo Council Member

Ahmed Najmeen

GA.Dhevvadhoo Councillor

Mohamed Mussaffir

GA.Gemanafushi Councillor

Shiumaz Abdul Samad

GA.Kanduhulhudhoo Councillor

Ahmed Shaheem

GA.Kanduhulhudhoo Council Member

Zihan Abdulla Didi

GA.Kondey Councillor