mdp_banner

އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ރޭ ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ހަރުގެގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމާއި މި ސަރުކާރު ވެއްޓެންދާއިރު، ހިފަހައްޓަން ބޭނުންކުރާ އަސަޔަކަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ގޮޑި ހެދިޔަ ނުދެއްވާ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން މ.ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލްކްޝަންސްގައި ވާދަ ކުރައްވާ ޑރ.އަހްމަދު ރާޒީގެ ކެމްޕެއިންގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް މ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ އިސްވެރިން ރޭ ވަނީ މ. ދިއްގަރުގައި ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައެވެ. ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރާޒީގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ، މިރާއްޖޭގައި ހެޔޮވެރިކަމަކަށް ފަހު އަނެއްކާ […]

ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ޓީމް މ.ދިއްގަރަށް ދާދި ދެންމެ އަކު ވަޑައިގެންފި

އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސުލްހަވެރި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން

މ.އަތޮޅަށް ކުރެވެމުންދާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން މިހާރު މ.މަޑުއަވަރީގައި ގައުމީ ހަރަކާތުގެ ބައިވެރިން

Condemn the Government’s delay and denial of appropriate medical attention for President Nasheed.

The Office of President Nasheed condemns the Government’s delay and denial of appropriate medical attention for President Nasheed. President Nasheed was brought to Senahiyaa, the military health clinic in Male’ on Monday at around 12 pm. He was brought for medical examination several days after doctors in Maafushi Health Center Center recommended for him to […]

ދުވަހުގެ މުހިންމު ހަރަކާތްތައް 21މެއި، 22މެއި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިހް އިމްރާން އާއި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާރޕާރސަން އަލީ ވަހީދުގެ ބަންދުގެ މުއަދަތަށް 10 ދުވަސް އިތުރު ކޮށްފި