mdp_banner

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލު ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލު ބައި އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ

Condemnation of Maldives Government Minister’s unconstitutional order to prosecute participants of the peaceful walk-about held to protest the killing of Palestinian civilians in Israeli attacks on Gaza

The Maldivian Democratic Party (MDP) stridently condemns the Maldives Government Home Minister’s unconstitutional order…

އިޒްރޭލުގެ ޢުދުވާންތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައި އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިންގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ދަޢުވާކުރުމަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފު ހޯމް މިނިސްޓަރ އަމުރުކުރެއްވި މައްސަލަ މި ޕާރޓީން އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރުން

އިޒުރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ އުދުވާނީ ޙަމަލާތަކާއި އަދި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން މަރަމުންދާދިއުމާ އިދިކޮޅަށް މިދިޔަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ރޭ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން އަޑުއުފުލައި…

ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމު ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ގެންދާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީއިން އިހްތިޖާޖު ކުރުން

ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމު ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ގެންދާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީއިން ބާއްވާ އިހްތިޖާޖު ކުރުން 12 ޖުލައި 2014، މިރޭ 10:00 ގައި އެމްޑީޕީގެ އޮފީސް (ހ.ޝަރާޝާ، ސޯސަންމަގު) ކުރިމަތިން ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާނެއެވެ.

ގަރާރު: ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން މިހާރު ހިންގަމުންދާ ޢުދުވާނާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުން

އިސްރާއީލުގެ ދިފާޢީ ޙައްޤު ހިންގަނީކަމުގައި ބުނެ އިސްރާއީލުގެ ފަރާތުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ޙަމަލާތަކާމެދު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ން ނުހަނު ކަންބޮޑުވެ، ނުރުހުން ފާޅުކުރުމުގެ އަޑުން އެކަން އިންތިހާހަށް ކުށްވެރިކުރަމެވެ.

އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ވަގުތީ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ސިންގަޕޫރަށް ފުރައިވަޑައިގެންފި

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ވަގުތީ ރައީސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ސިންގަޕޫރަށް ފުރައިވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ އާއިލީ ޒިންމާއެއް އުފުއްލެވުމުގައި ކުރައްވާ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ފޮޓޯގެލަރީ: އެމްޑީޕީ ޕިކަޕް ބުރު – 26 ޖޫން 2014

މިއަދަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ އަހަރީ ދުވަސް

މިއަދަކީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ 9 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންދާ ދުވަހެވެ.