ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ

ޢީވާ އަބްދުﷲ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް / ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ

އާމިނަތު ޒާހިރާ

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސް