ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ

ޢީވާ އަބްދުﷲ

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް (ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ)