ޚަބަރު

ޢާއިލާއެއްގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަޒީފާއިން ކަނޑާލައިފިނަމަ އެ އާއިލާގެ އެތައް ބައެއްގެ ނަފްރަތު ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ: އަޙްމަދު އަދުހަމް
އާއިލާއެއްގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަޒީފާއިން ކަނޑާލައިފިނަމަ އެ އާއިލާގެ އެތައް ބައެއްގެ ނަފްރަތު ސަރުކާރަށް ލިބޭނޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީ އައްޑޫ ސިޓީ ދާއިރާ ރައީސް އަހުމަދު އަދުހަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ […]
ސަރުކާރަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވީ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ރައީސް ޔާމީނުގެ ވަކިތަކުގެ ދަށުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާތީ: މުޙައްމަދު ޝިފާޒު
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންފައި އެވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ރައީސް ޔާމީނުގެ ވަކިތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސިޔާސީ […]
ކޮރަޕްޝަނާއި އޮޅުވާލުންތަކަށް ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނެފި: ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް
ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއިން ފެނިގެން ދިޔައީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާއި އޮޅުވާލުންތަކަށް ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނި މަންޒަރު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު […]
ބާރުތައް އެއް ކުރުމަށް ހުރަސް އަޅުއްވައި، ލާމަރުކަޒު ކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވާ: ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް އެއްކުރުމަށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އަޅައި، ވެރިކަން ޚުދުމުޚްތާރުވެ ތަޣައްޔަރުވިޔަ ނުދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ލޯކަލް […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މުހިންމު އިންތިޚާބަކަށް ވަނީ އެއީ ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ނެތްކަން ދެއްކޭނޭ އިންތިޚާބަކަށް ވާތީ: ހަސަން ލަތީފް
މެއި 6 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު މުހިންމު އިންތިޚާބަކަށް ވަނީ އެ އިންތިޚާބަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދު ނެތް ކަން ދެއްކޭނޭ އިންތިޚާބަކަށް ވާތީ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން […]
މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ހޯދައި ދެވޭނީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓް ދީގެން: ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ހޯދައި ދެވޭނީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުދީގެން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. […]
ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ގޮވާލުން
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށާއި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަރިސްކުރަމެވެ. މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް މިއަދު ފާހަގަ ކުރާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙާލަތާމެދު އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑުވަމެވެ. ވަކިން ޙާއްސަކޮށް […]
ރައީސް ޔާމީނުގެ ސިޔާސަތަކީ އެހެން ފިކުރަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް އަނދަގޮނޑި ޖެހުން: އަލީ ނިޒާރު
ރައީސް ޔާމީނުގެ ސިޔާސަތުގައި އޮންނަނީ އެހެން ފިކުރަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކު ނަމަ އެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އަނދަގޮނޑި ޖެހުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު […]
ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބާއްވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް މަޖުބޫރުވެގެން: މުޙައްމަދު ޝިފާޒު
މެއި 6 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަނީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މަޖުބޫރުވެ އެ ނޫން ގޮތެއް ނެތިގެން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙަންމަދު ޝިފާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. […]
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މޮޅު ވިސްނުން ތޫނު، ޚިޔާލު ތަނަވަސް ޒުވާނުން އުފެދޭކަށް މި ސަރުކާރުން ބޭނުމެއް ނުވޭ: ޝިފާ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މޮޅު ވިސްނުން ތޫނު، ޚިޔާލު ތަނަވަސް ޒުވާނުން އުފެދޭކަށް މި ސަރުކާރުން ބޭނުމެއް ނުވާކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ބަދަލުގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން […]
1 2 3 4 5 368