mdp_banner

Sunday, August 30, 2015

ދުވަހުގެ މުހިންމު ހަރަކާތްތަށް 30 އޯގަސްޓު 2015

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, August 24, 2015

ދުވަހުގެ މުހިންމު ހަރަކާތްތައް 24 އޯގަސްޓު 2015

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, August 23, 2015

ދުވަހުގެ މުހިންމު ހަރަކާތްތަށް 23 އޯގަސްޓު 2015

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, August 19, 2015

ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަށް 19 އޯގަސްޓު 2015

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, July 30, 2015

ޕާޓީ ޓޯކްސްގައި ޝެއިޙް އިމްރާން އާއީ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ނާޒިމްގެ އިތުރުން 1700 ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަން ކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު

ހަމައެކަނި ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންގެ ގޮތުގައި އަދި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް ބޮޑު ޤުރުބާނީއެއް ވެލެއްވި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިޚް އިމްރާންވެސް އެހުރީ ޖަލުގައިކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން އެމްޑީޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ޝެއާރޕާރސަން އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ވެސް ނާއިންސާފުން ޝަރީއަތެއްކޮށް ނުހައްޤުން ޖަލަށް ލާފައިވާތީ އެމަނިކުފާނު ވެސް ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޕާޓީ ޓޯކްސްއަށް ދިޔައިރުގައި އެޖެންޑާގައި އެކަން އޮތް. […]

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, July 2, 2015

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއި ސަރުކާރާއި އެކު ކުރިއަށްދާ މަޝްވަރާތައް ރޭ ފެށިއްޖެ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއި ސަރުކާރާއި އެކު ކުރިއަށްދާ މަޝްވަރާތައް ރޭ ފެށިއްޖެއެވެ. ރޭގައި ބާއްވާފައި ވަނީ މަޝްވަރާގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. އެމްޑީޕީން ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން މިނިވަންކުރުމާއި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ވެރިކަންކުރާ ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމާއި، ޗައިނާއަށް އެކަނި ބަރޯސާ ނުވެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުން، ޝަރުއީ ނިޒާމް އިސްލާހުކުރުމާއި އިގްތިސާދީ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Monday, June 29, 2015

ހަރުގެ ޖަލްސާތައް ލައިވް ކުރުމުގެ އެކްސްކްލޫސިވް ރައިޓްސް ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ހަރުގޭގައި ބާއްވަމުންއަންނަ ޖަލްސާތައް މިހާރުވެސް މެދުނުކެނޑި ވަގުތުން ދުރަށް ދައްކަމުންގެންދާ ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން އަށް އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގެ ހުރިހާ އިވެންޓްތަކެއްގެ ލައިވް އެކްސްކްލޫސިވް ރައިޓްސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން މިއަދު ދީފިއެވެ. 2012ގެ ކުރީކޮޅަށްފަހު ނުހަނު ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ހޯދާފައިވާ ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ވަނީ އެމްޑީޕީގެ އެކި އެކި ހަރަކާތްތަށް ބެލުންތެރިންނާއި ހަމަޔަށް ވަގުތުން ގެނެސްދިނުމުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Thursday, June 25, 2015

އަހަރީ ތަރާވީސް މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ހާއްސަ ތަރާވީސް މިރޭ 22:00ގައި އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި އޮންނާނެއެވެ.

[ވިދާޅުވޭ...]

Wednesday, June 24, 2015

ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ޖަލްސާ މިރޭ ހަރުގޭގައި 22:00ގައި އޮންނާނެ

[ވިދާޅުވޭ...]

Sunday, June 21, 2015

ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ޖަލްސާ މިރޭ ހަރުގޭގައި 22:00ގައި

[ވިދާޅުވޭ...]