mdp_banner

Tuesday, January 3, 2017

މާލެ އަތޮޅު ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ

C1MHT9mVEAA_fpf (1)

މާލެ އަތޮޅުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ މި ހަފްތާގެ ބުދަދުވަހު ( 4 / ޖަނަވަރީ) ރޭ މާލޭގެ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތު އަރުވަން

No Comments »

No comments yet.

Leave a comment