mdp_banner

Saturday, April 25, 2015

މެއިޑޭއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ދޮރުންދޮރަށް

އަނިޔާވެރިކަން ނިންމުމަށް ގައުމީ ހަރަކާތުން ބާއްވާ ބޮޑު އެއްވުމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މިއަދު މާލޭ ދާއިރާގައި ދޮރުންދޮރަށް ހިނގަމުންދާ ކަމަށް މެއިޑޭގެ ހަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީން ބުނެފިއެވެ.
މެއިޑޭއަށް ޚާއްސަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލީފްލެޓް ބަހައި، އެ ދުވަހާ ބެހޭ ގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިންގާ ދޮރުންދޮރަށް ހިނގުމުގެ ހަރަކާތް މިއަދު ހެނދުނު ވިލިމާލޭގައި ފަށާފައިވާ އިރު، މިއަދު މެންދުރާއި، ހަވީރު އަދި ރޭގަނޑު ވެސް މި ހަރަކާތް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޓީން ބުންޏެވެ.

1 Comment »
  1. ސާބަސް ތިކުރާ ހިއްވަރަށް، ތީ ރައްޔިތުނަށް ހެޔޮ އެދޭ ފަރާ ތަކީ

    Comment by adhurey — Sunday, April 26, 2015 @ 8:52 am

Leave a comment