mdp_banner

Sunday, February 22, 2015

ރައީސް ނަޝިދު ޔާގޫތު ގޭގައި ހުއްނަވަނިކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފި

524848_404541772908110_126104354085188_87989254_788498869_n

ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރުކުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައިވާ ގޮތުން، ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުނީ، ދައުވާގައި ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުދެވާނެ ކަމާއި ފިލާފާނެ ކަމަށްޓަކައި ކަމަށް ފުލުހުންގެ ފަރަތުން ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރު ކުރީ ކަމަށް ބުނިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އަދި ހައްޔަރު ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އަކީ އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ މައްޗަށް ބުރަވެއެވެ.

1 Comment »
  1. pis pis pis…biruganey dhw 27 february ahnaathyve….pis.pis…mdp ehmeh haa raiyithunvess haiyaru kuran v ehnu kerenaamu ……

    Comment by supergirl — Sunday, February 22, 2015 @ 6:04 pm

Leave a comment